Databashjälp

Filuren.com
Jag vill göra ett formulär där jag stoppa in värden i en databas men det kommer inte in och jag får inget felmeddelanden.
Om du ser något fel så är jag tacksam för hjälp:

*********************************
* Innehållet i filen form2.html *
*********************************

 

<form action=”insert2.php” method=”post”>Firstname: <input name=”firstname” type=”text” />
Lastname: <input name=”lastname” type=”text” />
Age: <input name=”age” type=”text” />
<input type=”submit” /></form>&nbsp;

********************************************
* Innehållet i filen assistent_insert.html *
********************************************

Lägg till assistent
<h2>Lägg till ny assistent</h2>
<form action=”insert_kunder.php” method=”post”>Förnamn:

<input name=”fornamn” type=”text” />

Efternamn:

<input name=”efternamn” type=”text” />

Gatuadress:

<input name=”gatuadress” type=”text” />

Postnummer:

<input name=”postnummer” type=”text” />

Ort:

<input name=”ort” type=”text” />

Persons nr:

<input name=”personnr” type=”text” />

Användarnamn:

<input name=”anvandarnamn” type=”text” />

E-post:

<input name=”epost” type=”text” />

Telefon:

<input name=”telefon” type=”text” />
<input type=”submit” value=”Lägg till assistent” />

</form>&nbsp;

****************************************
* Innehållet i filen insert_kunder.php *
****************************************

<!–?php </p–>

// ansluter till databasen
$opendb = mysql_connect(”xxxx.xx.xx”, ”usernamnee”, ”password”) or die(mysql_error();
mysql_select_db(”filuren_nyaphp”) or die(mysql_error());

// skriver information till den angivna tabellen
$nykund = mysql_query(”INSERT INTO assistenter (fornamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, personnr, anvandarnamn, epost)
VALUES(’$_POST[fornamn]’,’$_POST[efternamn]’,’$_POST[gatuadress]’,’$_POST[postnummer]’,’$_POST[ort]’,’$_POST[personnr]’,’$_POST[anvandarnamn]’,’$_POST[epost]’,)”)

// Lägg in de nya indata Gatuadress, Postnummer. Postadress

or die(”Kunde inte lägga till ny kund:
” . mysql_error());

// visar vilken kund som registrerats
echo ”Ny kund är nu registrerad:
”;
echo $_POST[kundnr] .” ”. $_POST[fnamn] .” ”. $_POST[enamn] .” ”. $_POST[ort];
echo ”

<a href=”assistent_insert.htm”>tillbaka till formuläret </a>”;

// stänger databasen
mysql_close($opendb);
?&gt;

Farthindret vid Fältöversten

Filuren.com

Kolla nog på fågeln som är motivet på farthindret vid Fältöversten

Arbete till handikappade

Filuren.com
Hur ska jag som handikappad söka bidrag för att starta ett nytt företag med potentiellt goda ideér?
Tog upp problemet som jag tidigare stött från arbetsförmedlingen då jag ville starta ett projekt men fick nobben då detta hade inneburit att jag måste skriva in mig på arbetsförmedlingen som arbetssökande. Det innebär då att jag förlorar mitt bidrag.

I vintras var jag i SVT-huset och fick detta svar ifrån Maud Olofsson.