SVT Svenska nyheter

Filuren.com
I fredags hade Svenska nyheter Preliminär i SVT. Jag kan inte annat än och bli rörd och stolt när andra skriver i Facebook-gruppen: Svenska nyheter
”Killen i rullstolen är en stor stjärna inte minst i standup kretsarna! Vad heter han, har glömt.”
SVT Svenska nyheter

Fil-sökvägar i Excel

Filuren.com

Följande rad vill jag ändra på så att den ”hämtar” bl.a. sökväg i en annan cell. Är det möjligt?

=LETARAD(VECKODAG(C10);’F:\Mina Dokument\XLS\[Sportdatabasen.xlsx]kalender’!$L$10:$M$16;2;0)

Kolumn A Kolumn B

Rad 1 Sökväg F:\Mina Dokument\XLS\
Rad 2 Fil Sportdatabasen.xlsx
Rad 3 Blad kalender
Rad 4 Övrigt !$L$10:$M$16

Raden nedan funkar inte
=LETARAD(VECKODAG(O16);SAMMANFOGA(B1;B2;”!”;B3;”’”;B4);2)

Snigelpost till Försäkringskassan

Filuren.com

Hej!
Jag heter Anders Berglund.

Jag är både assistansberättigad och har företaget Tillgänglig Assistans Stockholm AB.

Jag tycker att det har blivit jättesmidigt att hantera assistansen över nätet.
Dock har jag några synpunkter:

Kan inte punkt
2. Anordnare och användare av personlig assistans vara ifyllt?

Efter att man har lämnat/signerat så kommer en länk till frågor om denna tjänst. Denna länk fungerar inte.

Skulle man inte kunna få fram en lista på vilka assistenter som man har ”lämna uppgifter om en personlig assistent” med namn?

Detta brev har jag mailat till er vid två tillfällen utan respons.

Med vänliga hälsningar

Anders