Databashjälp

Filuren.com
Jag vill göra ett formulär där jag stoppa in värden i en databas men det kommer inte in och jag får inget felmeddelanden.
Om du ser något fel så är jag tacksam för hjälp:

*********************************
* Innehållet i filen form2.html *
*********************************

 

<form action=”insert2.php” method=”post”>Firstname: <input name=”firstname” type=”text” />
Lastname: <input name=”lastname” type=”text” />
Age: <input name=”age” type=”text” />
<input type=”submit” /></form>&nbsp;

********************************************
* Innehållet i filen assistent_insert.html *
********************************************

Lägg till assistent
<h2>Lägg till ny assistent</h2>
<form action=”insert_kunder.php” method=”post”>Förnamn:

<input name=”fornamn” type=”text” />

Efternamn:

<input name=”efternamn” type=”text” />

Gatuadress:

<input name=”gatuadress” type=”text” />

Postnummer:

<input name=”postnummer” type=”text” />

Ort:

<input name=”ort” type=”text” />

Persons nr:

<input name=”personnr” type=”text” />

Användarnamn:

<input name=”anvandarnamn” type=”text” />

E-post:

<input name=”epost” type=”text” />

Telefon:

<input name=”telefon” type=”text” />
<input type=”submit” value=”Lägg till assistent” />

</form>&nbsp;

****************************************
* Innehållet i filen insert_kunder.php *
****************************************

<!–?php </p–>

// ansluter till databasen
$opendb = mysql_connect(”xxxx.xx.xx”, ”usernamnee”, ”password”) or die(mysql_error();
mysql_select_db(”filuren_nyaphp”) or die(mysql_error());

// skriver information till den angivna tabellen
$nykund = mysql_query(”INSERT INTO assistenter (fornamn, efternamn, gatuadress, postnummer, ort, personnr, anvandarnamn, epost)
VALUES(’$_POST[fornamn]’,’$_POST[efternamn]’,’$_POST[gatuadress]’,’$_POST[postnummer]’,’$_POST[ort]’,’$_POST[personnr]’,’$_POST[anvandarnamn]’,’$_POST[epost]’,)”)

// Lägg in de nya indata Gatuadress, Postnummer. Postadress

or die(”Kunde inte lägga till ny kund:
” . mysql_error());

// visar vilken kund som registrerats
echo ”Ny kund är nu registrerad:
”;
echo $_POST[kundnr] .” ”. $_POST[fnamn] .” ”. $_POST[enamn] .” ”. $_POST[ort];
echo ”

<a href=”assistent_insert.htm”>tillbaka till formuläret </a>”;

// stänger databasen
mysql_close($opendb);
?&gt;

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *