Att vara tvungen att ta emot pengar eller tjäna dom själv och hjälpa Sverige?

Jag skriver detta brev för jag tycker att man bör ändra systemet och samhällets syn då det är så svårt att erbjuda arbete åt funktionshindrade.
Ska man t.ex. ha 4 års ingenjörsutbildning för att få ett städjobb. De är kanske överdrivet men så ser det ut. Jag kan känna att jag hamnar mitt emellan stolarna i alla system.

Vart vill jag komma med det här? Jag vill skapa en debatt om vår situation. Varför är så många handikappade arbetslösa? Jag tror inte på det här med att det inte finns jobb.

Jag fick en inbjudan av Unga handikappade att åka på ett informationsmöte om en CAD-utbildning på TeleNova, hösten -95. Mitt intresse för det var inte stort, men där fick jag höra att de även skulle ha en pc-samordnarutbildning, vilken jag började på efter några veckor.

Utbildningen var på 20 veckor plus praktik. Den fick jag göra där på företaget.
Sista dagen på praktiken ville chefen prata med mig. Hon erbjöd mig en provanställning på 75% där under sex månader. Det gick så bra för mig att de ville anställa mig. På hösten -01 fick jag veta att jag inte skulle fortsätta att jobba p.g.a. arbetsbrist, så jag slutade där februari -02. Detta ledde till att jag blev sjukskriven för stress, hösten –01, till att börja med fram till och med sommaren -02.

Under tiden ringde jag till AF och FK och ville ha stöd och hjälp med hur man kunde gå vidare och få ett nytt arbete.
Arbetsförmedlingen tyckte att jag behövde läsa in grundämnena för att vara mera attraktiv på arbetsmarknaden. Då började jag att prata med Försäkringskassan om Rehabersättning för att kunna studera. Det var inga problem att få det under studierna.

Jag sökte då till folkhögskolor i Stockholm efter som jag bor här. Vid Alma Folkhögskola hade de inget ”lägre” tempo på studierna. Det skulle innebära att jag inte skulle hinna med både studierna och livet runt om kring. Jag sökte även till Långbro Folkhögskola och var där på intervju, men fick nej.

Jag tog då kontakt med Arbetsförmedlingen Rehabilitering i Tullinge, men fick inget stöd därifrån på grund av sjukskrivningen.

Samtidigt som man börjar fundera om man inte duger något till, sitter man hemma med en pärm full av betyg från studier och arbete.

Arbetsförmedlingen kan inte hjälpa mig att få ett arbete, Försäkringskassan kan inte ge Rehabersättning om jag inte deltar i någon utbildning, läkarna kan inte sjukskriva mig längre för jag är inte sjuk. Följden blev att jag håller på att utredas för sjukersättning (förtidspension). Vilket jag har idag.

Samtidigt så hör man att regeringen vill få ner arbetslöseheten. Jag har hört siffran ca 80% arbetslöshet bland handikappade. Hur har de tänkt att få ner den siffran närmare noll?

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *