Feltolkad

Filuren.com
Det är skärmade att vissa personer i min släkt inte känner mig bättre än vad de gör.

När jag inte håller med eller vill säga något mer så kan jag bli spänd och har svårare att få ur mig det jag vill.
Sedan går samtalet vidare eller byter ämne, vilket gör det ännu värre.

Då kan jag känna att jag blir feltolkad.

Print Friendly, PDF & Email

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *